Египетското изкуство

Египетското изкуство

Статичността, симетрията и голямото внимание към детайла са без съмнение отличителни черти на египетското изкуство. Веднъж създадени, тези правила остават в сила в течение на 3000 години.

Египтяните запазват мъртвите си като мумии за отвъдния живот. Балсамираното тяло, увито в ивици плат, се смята светилището на душата. За същата цел служат и портретите, създадени в най-различни форми като погребални предмети. 

СКУЛПТОРЪТ  пренася съществените характеристики на човека върху камъка. Портретите обаче не показват физическа физика с лицето. Социалното приложение на изобразявания се посочва чрез атрибути като облеклото например. По-големите статуи са издялани от цял каменен блок, като изобразеният е представен като седнал или прав. Тези статуи, както и цялото египетско изкуство, са подчинени на строги правила, например винаги да гледат напред.

Двойна статуя на фараона Микерин и съпругата му Хамерернебти (ок. 2520 г. пр. Хр.)

Вашият коментар