Пластично Изкуство

Пластично Изкуство

Пластично изкуство

Пластика е термин, обхващащ художествени форми, които включват физическа манипулация на пластмасов носител чрез формоване или моделиране, като скулптура или керамика. Терминът също се прилага за всички визуални (нелитературни и немузикални изкуства)

Материали, които могат да бъдат изрязани или оформени, като камък и дърво, бетон и стомана, също са включени в определението, тъй като такива материали с подходящи средства също са способни на модулация. Тази употреба на термина „пластично“ в областта на изкуството не бива да се бърка с използвания термин от Пийт Мондриан, нито с движението „неопластицизъм“, което той нарекъл на френски и английски език.

Вашият коментар