Пластично Изкуство

Пластично изкуство Пластика е термин, обхващащ художествени форми, които включват физическа манипулация на пластмасов носител чрез формоване или моделиране, като скулптура или керамика. Терминът също се прилага за всички визуални (нелитературни и немузикални изкуства) Материали, които могат да бъдат изрязани или оформени, като камък и дърво, бетон и стомана, също са включени в определението, тъй … ПродължениеПластично Изкуство