Изобразителното изкуство

Изобразителното изкуство Изкуството винаги е отразявало времето в което се създава. Ето защо произведенията на живописта от по-ранни епохи дават сведения за съвременния на художника свят. Те ни показват как са живели хората, какво е било важно за тях и как са виждали нещата около себе си. Сравнено с нагледното представяне на света в историческите … ПродължениеИзобразителното изкуство