Изобразителното изкуство

Изобразителното изкуство

Изкуството винаги е отразявало времето в което се създава. Ето защо произведенията на живописта от по-ранни епохи дават сведения за съвременния на художника свят. Те ни показват как са живели хората, какво е било важно за тях и как са виждали нещата около себе си. Сравнено с нагледното представяне на света в историческите картини, модерното изкуство през 20. век често изглежда неразбираемо и недостъпно. То вече не следва непременно строго определени правила: при него често се използват абстрактни фигури или деформации на предмети от всекидневието, за да объркат навиците на гледане и конвенционалното схващане за „красиво изкуство“. Творците показват света по такъв начин, че да вдъхнат нов живот на възприемането му и така да повлияят на въображението и мисленето ни.

Вашият коментар